fbpx

Politica GDPR

Confidentialitatea datelor dvs. personale este importanta pentru noi si dorim sa va simtiti confortabil vizitand site-ul elysium.ro

CINE SUNTEM?

ELYSIUM SKINCARE SRL

Adresa: Str. Polona nr. 125, Sector 1, Bucureşti

Web: https://skincare.elysium.ro/

E mail: skincare@elysium.ro

Telefon: 0731 822 681

CE DATE COLECTAM ȘI PRELUCRAM?

Pe site-ul skincare.elysium.ro ne puteti oferi un singur tip de date personale, valabile atat pentru cei care doresc sa ne contacteze cat si pentru cei care doresc o programare.

* Datele prelucrate

Prin completarea formularelor disponibile pe fiecare pagina din site ne furnizati urmatoarele date personale: numele complet, adresa de email, numarul de telefon. Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului precizat in aceasta politica.

1.2. Daca sunteti vizitator al site-ului, platforma va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de programare online.

1.3. Programare online;

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal se rezuma la contactarea persoanei in vederea unei programari. Vom prelucra datele cu caracter personal intr-o maniera conforma cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind incheierea si executarea contractului in cazul procesarii comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

* Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul trimiterii formularului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

2.1. Daca sunteti vizitator al Site-ului, elysium.ro prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

În timpul utilizarii platformei https://skincare.elysium.ro/  sunt colectate date referitoare la istoricul navigarii, articolele vizualizate etc.

În acelasi timp, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastra de la diversi furnizori de servicii de analize si statistici, sunt colectate date precum adresa IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informatii colectate au ca scop exclusiv, sa optimizam si imbunatatim functionarea platformei noastre, astfel incat sa va oferim o experienta cat mai placuta cu ocazia utilizarii acesteia.

Pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ELYSIUM SKINCARE SRL, prin intermediul Site-ului.

* CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Ca principiu, ELYSIUM SKINCARE SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

În cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligaţiilor legale care revin in sarcina ELYSIUM SKINCARE SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, ELYSIUM SKINCARE SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de ELYSIUM SKINCARE SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

* CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, ELYSIUM SKINCARE SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina ELYSIUM SKINCARE SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, astfel incat prelucrarea sa respecte cerinţele prevazute in Regulamentul GDPR şi sa asigure protecţia drepturilor Dvs. Cu toate acestea ELYSIUM SKINCARE SRL ramane operatorul datelor dumneavoastra. În urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

* pentru administrarea Site-ului;

* in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre ELYSIUM SKINCARE SRL prin intermediul Site-ului;

* pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

* pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta;

* pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

* atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

* Servicii comunicare email (SMTP) – adresa de e-mail;

* Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;

* Servicii de curierat – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;

* Servicii de facturare / contabilitate – nume, prenume, CNP , adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;

* Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre ELYSIUM SKINCARE SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

 

* Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre ELYSIUM SKINCARE SRL , conform celor descrise in prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea ELYSIUM SKINCARE SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre ELYSIUM SKINCARE SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

 

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, ELYSIUM SKINCARE SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre ELYSIUM SKINCARE SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:

in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al ELYSIUM SKINCARE SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care ELYSIUM SKINCARE SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

CUM AVETI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: protectiadatelor@elysium.ro.